Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v tomto internetovém obchodě.

Provozovatel : Lenka Lacinová, Městské příkopy 509/10, 419 01 Duchcov

IČ : 602 28 504

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Potvrzením objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a  náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží vám přijde na vaši e-mailovou adresu potvrzení vaší objednávky. Zboží, které si telefonicky popř. e-mailem nemůžeme ověřit, nebudeme odesílat.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci tohoto internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání novinek.

EET oznámení :

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

odkaz na ověření účtenky (faktury) podléhající EET :

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces

Záruka a reklamace (reklamační řád) :

 1. Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
 2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o  reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. V případě reklamací, s hodnotou zboží do Kč 50,--, je částka za vadné zboží vrácena zpět kupujícímu převodem na účet.
 6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, v uvedené lhůtě poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží mu bude obratem vrácena zpět odpovídající částka způsobem, na kterém se předem dohodneme. Zboží musí být vráceno jako pojištění balíček. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení celé zaplacené částky za toto zboží včetně nákladů za vrácení zásilky, za splnění následujících podmínek:

 1. vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce.
 2. nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na adresu prodejce pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.
 3. zákazník uvede číslo účtu na které lze zaslat peníze zpět

Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny pouze bankovním převodem a to nejpozději do 30 dnů.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v  objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 6. Prodávající má právo vyškrtnout zboží z objednávky z důvodu nedostupnosti a zaslat zásilku bez vyškrtnutých položek. O provedených změnách bude kupující informován. U objednávek na dobírku jsou tyto změny automatické a hodnota objednávky snížena. U objednávek s platbou předem je kupující informován v okamžiku zaslání upravené faktury.
 7. Prodávající má právo změnit výši poštovného v případě, že kupující zvolí špatný tarif při uzavření objednávky. Zároveň má právo poštovné změnit a to jen v případě snížení částky za poštovné.

Práva a povinnosti kupujícího:

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S  konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Doprava zboží:

 1. Zákazníkům je zboží zasíláno Českou poštou. Způsob doručení : cenný balík nebo doporučená zásilka. Způsoby placení : dobírka, platba předem, hotově.
 2. Poštovné za objednané zboží je odvozeno od platného tarifu pro jednotlivou zásilku.

Platba zboží :

 1. hotově - v hotovosti nebo formou dobírky a to v místě, které zákazník potvrdí v objednávce 
 2. bankovním převodem - bezhotovostním převodem nebo zasláním přes složenku České pošty na účet prodávajícího - číslo účtu 670100 - 2201505821 / 6210 (běžný účert mBank) pro platby v ČR - měna CZK, číslo účtu 1022539036 / 3030 (běžný účet AirBank) pro platby v cizí měně EUR
   
 3. platbaTwisto - Zaplatíte až za 14 dní - bankovním převodem, kartou on-line nebo hotově
 4. bezhotovostně prostřednictvím platební brány Gopay - on-line platba prostřednictvím platebních karet

 

TWISTO

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

 

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

 

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

 

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

 

 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů :  

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

Platnost : upraveno dne 16.11.2017